Avtorske pravice so vedno aktualna tema, ki ji morda v preteklosti ni bilo posvečene dovolj pozornosti. Pred kratkim smo na spletu našli prispevek britanskega urada za intelektualno lastnino na temo vzorcev za pletenje in šivanje, ki se ga lahko smiselno uporablja tudi za vzorce za klekljanje.

Prispevek je napisan za pravno ureditev avtorskih pravic v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, večina navedb pa velja tudi pri nas.

Originalno gradivo najdete na tej povezavi, spodaj pa si lahko preberete prevod.

Razlaga pojma "Copyright"

Copyright so posebne pravice avtorja na izrazu svojega dela in spadajo med pravice intelektualne lastnine. Te pravice so izključne (monopolne) in omejujejo uporabo avtorskega dela brez soglasja avtorja. Avtorske pravice se delijo na materialne, ki varujejo izključna avtorjeva premoženjska upravičenja (npr. pravica javnega izvajanja, javnega prenašanja, javnega prikazovanja...) in moralne pravice, ki se nanašajo na izključna osebnostna upravičenja avtorja in varujejo njegove duhovne in osebne vezi do dela (pravica prve objave, pravica priznanja avtorstva, pravica spoštovanja dela...). V Sloveniji jih ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah.

Kazalo vsebine

1.            Kaj je copyright obvestilo?
2.            Vzorci za pletenje in šivanje
2.1.         O tem copyright obvestilu
2.2.         Kaj je copyright?
2.3.         Kaj pa neregistrirani vzorci?
2.4.         Kako copyright varuje vzorce za pletenje in šivanje?
2.5.         Kaj pa copyright na izdelku?
2.6.         Ali bo izdelava izdelka na osnovi vzorca pomenila kršitev coyprigta?
2.7.         Ali lahko prodam izdelek, ki sem ga izdelal/a na podlagi vzorca?
2.8.         Ali je za kopiranje vzorca vedno potrebno dovoljenje?
2.9.         Kaj če spremenim vzorec, ki sem ga našel/a ali kupil/a?
2.10.      Lahko prosto kopiram vzorec, če ne vsebuje © copyright simbola?
2.11.      Kako najdem dovoljenje za kopiranje vzorca?
2.12.      Kaj če ne vem, kdo je imetnik copyright-a ali ga ne morem najti?
2.13.      Uveljavitev

1.            Kaj je copyright obvestilo?

Copyright obvestila so objavljena s strani Pisarne za intelektualno lastnino z namenom razlage specifičnih področij prava copyright v Združenem kraljestvu.

Obvestilo ni mišljeno kot nadomestek pravnemu nasvetu, kljub temu pa lahko bralcem služi kot opora pri razumevanju določenih vprašanj o tej temi.

2.            Vzorci za pletenje in šivanje

2.1.         O tem copyright obvestilu

To copyright obvestilo odgovarja predvsem na težave oz. vprašanja, ki se pogosto porajajo predvsem individuumom in manjšim podjetjem, ki se ukvarjajo s pletenjem ali šivanjem, kot na primer ali je dovoljeno:

•             Kopirati pisne napotke (vzorec);

•             Deliti ali prodajati te pisne napotke (vzorce);

•             Prodati izdelek, narejen na podlagi vzorca, naj si bo v trgovini ali na spletu, ali;

•             Kopirati fizični izdelek (kot npr. obleko, pulover).

Nekatere informacije iz tega Obvestila bodo relevantne tudi za primerljiva področja in aktivnosti, kot na primer križni vbod in vezenje.

2.2.         Kaj je copyright?

Copyright lastniku zagotavlja nemalo izključnih pravic, vključujoč pravico kontrole ali in v koliko izvodih se bo delo, zaščiteno z copyright kopiralo- naj si bo celotno delo ali samo njegov del. Kopiranje vključuje reproduciranje, naj si bo ročno, fotokopiranje, skeniranje na računalnik itd. Enako pravi tudi generalna klavzula- vsakdo, ki želi objaviti (npr. na internetu) ali prirediti copyright delo, bo potreboval dovoljenje copyright lastnika. Kljub temu obstojijo okoliščine, kjer ni potrebno pridobiti dovoljenja copyright lastnika, npr. kjer je dovoljenje že vključeno/nakazano ali kjer lahko uveljavimo izjemo, ki jo kot tako obravnava pravo Združenega kraljestva.

2.3.         Kaj pa neregistrirani vzorci?

Copyright obvestilo se osredotoča na vprašanja copyright-a, vendar pa je vredno omeniti tudi vlogo zakonov, oblikovanih na to temo. Dvodimenzionalna dela (pisna navodila, diagrami, risbe itd.) so tipično zaščitena s copyright-om, medtem ko vzorce pravo splošno gledano ščiti v treh dimenzijah.

V Združenem kraljestvu pravica neregistriranega vzorca ščiti zgolj obliko in konfiguracijo izdelka. Posledično ne ščiti dvodimenzionalnih izdelkov (kot npr. šivani vzorec) in površinske okrasitve.  Združeno kraljestvo in Evropska Unija dovoljujeta varstvo registriranih vzorcev (šiviljstvo, vezenje, površinski vzorci). Ti so lahko varovani do 25 let, pod pogojem plačila obnovljive pristojbine. Z Evropsko Unijo so tudi neregistrirani vzorci varovani, vendar zgolj 3 leta. Informacije o raznolikih načinih varstva vzorcev so dostopne na: https://www.gov.uk/design- ali prek kontakta Pisarne Intelektualne lastnine.

2.4.         Kako copyright varuje vzorce za pletenje in šivanje?

Vzorec za pletenje je v bistvu zbir navodil kako nekaj narediti, pogosto kos oblačila. Tak dokument bo skoraj gotovo zavarovan preko prava copyright Združenega kraljestva kot »literarno delo«. Zanemarljivo je dejstvo, da je vzorec v večini narejen iz zaporedja številk in ne iz črk. Vzorec za pletenje lahko spremlja graf, ilustracije, fotografije- te bodo verjetno zavarovane s copyright-om kot »umetniško delo«.

Vzorec za šivanje je prav tako lahko zavarovan kot literarno delo. V tem  primeru bo verjetno vseboval pisna navodila. Sodišča Združenega kraljestva obravnavajo vzorec za šivanje (ki pogosto vsebuje šablono, ilustracije, fotografije) kot »umetniško delo«.

Pomembno je paziti, da copyright varuje način, na katerega je ideja bila izražena- npr. na določeni risbi ali delu pisanja. Copyright ne varuje informacij, idej, stilov, metod, kot npr. določenega tipa zanke, ali ideje polo majice.

Moda se zaradi svoje narave pogosto zgleduje po vplivih in zgledih drugih oblikovalcev. Ta subjektivni element je pogosto težko najdljiv- v kontekstu dokumenta, ki detajlno opisuje način izdelave oblačila je pogosto prihajalo do kršitev copyright-a. V kolikor obstoji dvom, je pametno vprašati lastnika copyright-a za dovoljenje ali poiskati pravni nasvet ali se poslužiti obojega.

2.5.         Kaj pa copyright na izdelku?

Možno je, da je dokončan izdelek sam zavarovan s pravom Združenega kraljestva kot umetniško delo, če dosega nivo »delo umetniškega rokodelstva«. Sodišča so splošno sprejela, da je izdelek (kot npr. pleten pulover) lahko rokodelsko delo, vendar pa so privzela vrsto pristopov za ocenjevanje ali je rokodelsko delo dovolj »umetniško«, da se mu lahko dodeli copyright varstvo. Npr. sodišča so upoštevala namen ustvarjalca- to pomeni, da npr. kos oblačila najverjetneje ne bo uspel zadostiti kriterijem, ki so zahtevani za dodelitev copyright varstva kot umetniško delo.

Kopiranje izdelka: Ko izdelek uspe zadostiti kriterijem in je obravnavan kot »delo umetniškega rokodelstva«, lahko risanje ali slikanje takega izdelka potencialno pomeni kršitev copyright-a v tem tridimenzionalnem umetniškem delu. Kljub temu nam zdravi razum narekuje, da pravo copyrighta dovoli ljudem, da vključujejo copyright delo v fotografije, filme, v kolikor je njihova vključitev slučajna in niso središče fotografije ali filma. To bi dovoljevalo npr. slikanje nekoga, ki bi imel slučajno oblečeno oblačilo, ki bi se po kriterijih obravnavalo kot delo umetniškega rokodelstva.

Izdelava dvodimenzionalnega vzorca na podlagi »obrnjenega inženiringa« tridimenzionalnega dela ali kopiranje fotografije ali risbe takega izdelka bi najverjetneje pomenilo kršitev copyright-a.

2.6.         Ali bo izdelava izdelka na osnovi vzorca pomenila kršitev copyrigta?

Res je, da generalna klavzula pravi, da ima imetnik copyrighta pravico kontrole, ali se bo njegovo literarno ali umetniško delo reproduciralo v katerikoli materialni obliki ali ne. Pravo Združenega kraljestva pravi celo, da je možna kršitev copyrighta, v kolikor izdelamo tridimenzionalen izdelek na osnovi dvodimenzionalnega.

Vzorci za pletenje in šivanje so v svojem bistvu »dokument z načrtom/skico«, zato so posledično v pravu copyrighta obravnavani drugače. Za kršitev copyrighta bo torej šlo, v kolikor je vzorec za izdelavo izdelka, ki je že sam po sebi »umetniško delo«. Razlog za različno obravnavo dokumentov s skico je v spodbujanju k uporabi pravnega varstva (raje kot copyright) za kontrola nad kopiranjem fizičnih izdelkov v vzorce.

Obstaja možnost, da vzorec za pletenje ali šivanje vsebuje sliko ali upodobitev, ki je zaščitena s copyright-om kot umetniško delo. Npr. vzorec za pletenje puloverja z obrazom Homerja Simpsona. Kljub temu, da pulover sam po sebi ni delo umetniškega rokodelstva, lahko poustvarjen, v pleteni obliki-obraz Homerja (ali seveda katerega koli drugega dekorativnega vzorca, abstraktne oblike itd., ki dosega stopnjo umetniškega dela in je vključen v vzorec za pletenje ali šivanje) pomeni kršitev copyrighta.

Velja poudariti, da splošno velja, da če je oseba pridobila vzorec zakonito (npr. ga je kupila, dobila kot darilo ali ga je zakonito dobila na internetu), bo imela eksplicitno ali vključeno dovoljenje za izdelavo izdelka, v kolikor je imel oblikovalec vzorca dovoljenje za uporabo katerega koli copyright dela, ki je v vzorcu vključen. Posledično izdelava izdelka na podlagi vzorca,  ne bo pomenila kršitve copyrighta. Konec koncev je to namen vzorca. (Za več informacij ali je dovoljenje vedno potrebno, glej spodaj).

2.7.         Ali lahko prodam izdelek, ki sem ga izdelal/a na podlagi vzorca?

Kot že obrazloženo zgoraj, stališče copyright prava je, da razen če je izdelek, izdelan na podlagi vzorca sam delo umetniškega rokodelstva (ali razen če izdelek vsebuje umetniško delo, kot npr. obraz Homerja Simpsona), potem izdelava izdelka ne bo pomenila kršitve copyrigta. Posledično tudi ne bo kršila copyright-a distribucija (vključujoč prodajo) takega izdelka.

Navkljub temu, pa se pogosto pojavlja, da avtor oz. oblikovalec vzorca vključi pogoje, ki omejujejo uporabo končnega izdelka. Ti pogoji bodo pogosto natančneje določali, da gre za vzorec z licenco/ da je prodan na osnovi, ki dovoljuje zgolj in samo osebno rabo ali rabo v nekomercialne namene. To pomeni, da lahko podari oseba izdelek kot darilo ali ga ima za osebno uporabo, vendar pa če oseba končni izdelek proda, bo s tem kršila pogodbeno pravo. Velja omeniti, da če vzorec vsebuje elemente, ki so zaščiteni z znamko, kot npr. »Simpsonovi«, potem lahko na plan pridejo še druga pravna vprašanja.

2.8.         Ali je za kopiranje vzorca vedno potrebno dovoljenje?

Obstaja nekaj okoliščin, v katerih dovoljenje ni zahtevano:

•             Kjer se je copyright iztekel: Copyright na literarnih in umetniških delih traja zgolj za časa življenja ustvarjalca in še 70 let po koncu koledarskega leta, ko je preminul. Po poteku tega časa, bo delo postalo državna last in bo možno svobodno kopiranje, objavljanje, prirejanje brez dovoljenja (naj si bo za komercialne namene ali ne).

•             Kjer pravo izrecno dovoljuje določeno dejanje: Obstajajo izjeme od copyright-a (znane tudi kot »dovoljena dela«), kjer pravo dovoljuje določeno uporabo copyright dela brez dovoljenja copyright imetnika. Izjeme so omejene na določene namene, kot npr. zasebni študij, za izobraževalne namene ali nekomercialne raziskave.

Npr. nekateri pletilci radi fotografirajo ali skenirajo vzorec, ki so ga kupili, da lahko hranijo »čisto kopijo«, medtem ko na dnevni ravni uporabljajo njegovo kopijo- jo prepogibajo, nosijo s seboj, dodajajo zabeležke itd. Pravo dovoljuje takšno kopiranje za osebno uporabo. Kljub temu je pomembno poudariti, da ne bo mogoče dati naprej ali prodati kopije vzorca (niti prodajo originala, medtem ko bi zadržali kopijo zase). Vzorci, ki so bili pridobljeni s prenosom iz interneta, so seveda zaščiteni na enak način- s copyright-om in enako preprečujejo njihovo difuzijo (npr. s pošiljanjem preko elektronske pošte drugi osebi).

Več informacij glede copyright izjem je dostopnih na: https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-copyright-law

•             Licenca/izrecno dovoljenje: Kot obrazloženo zgoraj, ko je vzorec kupljen, pogosto vsebuje licenco (dovoljenje) za izdelavo izdelka na njegovi osnovi. Kljub temu, pa lahko dovoljenje vsebuje omejitve, ki prepovedujejo prodajo končnega izdelka ali preprečujejo izdelavo kopij za prodajo.

•             Vključena licenca: Kjer dovoljenje za kopiranje vzorca ni izrecno dano, naj si bo s strani imetnika copyright ali na podlagi izjeme copyright-a, je mogoče, da je dovoljenje vključeno. Kljub temu bo tako dovoljenje vključeno le v okoliščinah, kjer je verjetno, da bo copyright material uporabljen na določen način.

Npr. vključeno dovoljenje je možno, ko je bil vzorec zakonito deljen na internetu z namenom promocije pletenja kot prostočasne aktivnosti. Če je imetnik copyright-a objavil svoj vzorec na ta način, zna odsotnost izrecnega dovoljenja pomeniti, da je le-to vključeno in da imajo ljudje dovoljenje za izdelavo izdelka na podlagi vzorca za njihovo osebno uporabo. Ali je vključeno tudi dovoljenje za prodajo končnega izdelka bo odvisno od okoliščin.

V primeru dvoma je priporočljivo preveriti copyright pogoje. Ti lahko natančneje določajo, dovoljenja za kakšno uporabo daje imetnik copyright-a osebi - ta razpolaganja so lahko zelo omejena ali pa zelo široka. Pomembno je poudariti, da sklicevanje na vključeno dovoljenje ne bo mogoče, če je bil material nezakonito pridobljen (npr. na internetu).

2.9.         Kaj če spremenim vzorec, ki sem ga našel/a ali kupil/a?

Tudi v tem primeru bi šlo za kršitev, če bi oseba kopirala del copyright dela, ki je obravnavan kot »bistven«. Kaj je kopiranje bistvenega dela v nekih okoliščinah, bo odvisno od dejstev, vendar pa ni važna zgolj količina kopiranega dela, vendar pomembnost dela, ki je bil kopiran. Tudi s samo spremembo vzorca na določen način, kršimo copyright neke osebe. Kljub temu, če imate zakonito pridobljen vzorec, potem njegovo spreminjanje za lastno uporabo, ne bo problematično.

2.10.      Lahko prosto kopiram vzorec, če ne vsebuje © copyright simbola?

Samo zato, ker ni imena ali © copyright simbola, še ne pomeni, da se je copyright iztekel ali da vzorec ni več zaščiten s copyright! Vedno je pametno preveriti.

Zelo pogosto bo vzorec vseboval © copyright simbol skupaj s pripisom imena imetnika copyright-a in leto, od katerega copyright teče. Vendar noben od teh elementov ni nujen, da bo delo zaščiteno. Copyright je avtomatska pravica, ki nastane v trenutku, ko je delo določeno na ustrezen način. Npr. copyright varstvo pripade vzorcem v trenutku, ko so napisani ali natisnjeni v knjigi, brošuri ali ko se pojavijo na internetnih straneh, ali v PDF z možnostjo prenosa.

2.11.      Kako najdem dovoljenje za kopiranje vzorca?

Vsakdo, ki bi želel reproducirati vzorec (ali ga uporabiti na kakšen drug način, ki je omejen s pravom copyright-a), bo potreboval podatek o imetniku copyright-a, da bo lahko pridobil dovoljenje.

Splošno velja, da je ustvarjalec ali avtor izdelka njegov prvi imetnik copyright-a, vendar pa to ne drži vedno. Če je bilo delo ustvarjeno kot del ustvarjalčevega dela (služba), potem bo pogosto delodajalec imetnik copyrighta.  Mogoče je celo, da je imetnik copyrighta na nekem materialu več oseb. Npr. kjer so pisna navodila skupaj z ilustracijami, fotografijami… je lahko več ločenih imetnikov copyrighta. Dovoljenje bi bilo zatorej potrebno pridobiti od vsakega od njih.

Ustvarjalec lahko delo sam licencira. Licenciranje je dajanje dovoljenja za določeno uporabo dela, pogosto v zameno za protidajatev- plačilo in /ali pod določenimi pogoji. Pogosto se zgodi, da ustvarjalec prenese copyright na drugo osebo. Možno je tudi, da  prizna razpolaganje drugi osebi ali organizaciji in lahko licencirajo delo v svojem imenu.

Kot prvi korak bi bilo najbolje najti in se povezati z lastnikom ali drugo osebo, ki jo je moč razbrati z dela. V kolikor je copyright simbol podan, je pogosto spremljan z besedilom glede dovoljene uporabe. Npr.: "XYZ Knit d.o.o. 2015. Vse pravice pridržane. Samo za individualno, nekomercialno uporabo prodaja, ali druga reprodukcija, objava ali distribucija je prepovedana."

2.12.      Kaj če ne vem, kdo je imetnik copyright-a ali ga ne morem najti?

Copyright ne izgine samo ker ne imetnik ne more biti najden. V primeru, da copyright imetnika ne moremo najti ali ni znan, dovoljenja za kopiranje ne moremo pridobiti. Taka dela so poznana kot »osirotela dela« in nedavne spremembe prava bodo v določenih okoliščinah omogočale pridobiti licenco uporabe na takih delih.

Za dodatne informacije glede osirotelih del, https://www.gov.uk/apply-for-a-licence-to-use-anorphan-work.

2.13.      Uveljavitev

Hipna rast interneta je pomenila, da je vse več vzorcev za pletenje in šivanje dostopnih na internetu širom sveta zgolj prek klika. Na obstaja nikakršno mednarodno pravo copyrighta- vsaka država ima svojega. Kljub temu, je večina držav sklenila, da se držijo mednarodnega sporazuma, ki zagotavlja minimalne standarde copyright varstva in vzajemno varovanje. To pomeni, da oseba, ki je ustvarila vzorec za pletenje ali šivanje v Združenem kraljestvu, lahko uveljavlja svoj copyright v ZDA in obratno.

Ko nekdo krši copyright obstaja več različnih sredstev, ki jih copyright imetnik (individuum ali organizacija) lahko uporabi zoper kršitelja: 

•             Copyright imetnik se lahko posluži pravnih sredstev proti kršitelju. To bi lahko pripeljalo do tega, da bi uporabnik moral plačati sodne stroške za obe strani in potencialno denarno odškodnino zaradi kršitve.

•             Kršitelj bi lahko bil primoran kupiti licenco in skleniti sporazum, z nastopom katerega ne bi več prišlo do uporabe pravnih sredstev.

•             Namerna kršitev copyright-a lahko sproži tudi kazenski pregon.

Za več informacij o Copyright obvestilu, elektronska pošta: copyrightnotices@ipo.gov.uk. Za vprašanja iz drugih področij, prosim izpolnite spletni formular.

 

Concept House
Cardiff Road
Newport
NP10 8QQ

Tel: 0300 300 2000
Fax: 01633 817 777
www.gov.uk/ipo

Za kopije v drugih formatih se prosim obrnite na: Informativni center.
© Crown copyright.
Ta dokument je prost za ponovno uporabo.