KLEKLJARSKI DROBIŽKI - BITS OF LACE
Slika se poveča ob prehodu z miško

KLEKLJARSKI DROBIŽKI - BITS OF LACE

600006

Maja Svetlik...[et.al]: Klekljarski drobižki - Bits of  lace

Knjiga je v slovenskem in angleškem jeziku, ima 44 strani formata A4 in vsebuje vzorce, navodila in skice v barvni skali za tehnike:

  • Ozki ris
  • Idrijski ris
  • Sukani ris
  • Ris z notranjimi postavki
  • Kitica
  • Ribica
  • Predeljeni ris
  • Pike
  • Možgani
  • Dodajanje perl

Več podatkov

25,00 €

Več podatkov

Vzorci za idrijske čipke - Idrija Lace patterns

Brez pisnega dovoljenja Čipkarske šole Idrija je prepovedano vsakršno razmnoževanje vzorcev objavljenih v publikaciji in prodaja čipk izdelanih po vzorcih objavljenih v publikaciji.
Čipke, izdelane po vzorcih v publikaciji, lahko razstavljate in uporabljate v nekomercialne namene ob navedbi publikacije, v kateri je vzorec objavljen.