Vzorce pripravljamo praviloma dvakrat tedensko. Pošiljamo jih v kuverti ali v kartonskem tulcu kot kaže spodnja slika.